Промени в ЗКПО за 2013г. - Счетоводни услуги - кантора КТК - КОНСУЛТ